Dobra szkoła w gminie Mrocza

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w naszym kraju zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu unijnego "Dobra szkoła w gminie Mrocza" zostały w marcu zawieszone.

Tylko zajęcia rewalidacyjno-kompensacyjne (sport)  prowadzone przez panią Aleksandrę Krawczyk odbyły się w czerwcu na Orliku. Kilka godzin zajęć przyrodniczych online prowadziła również pani Milena Wojtczak ze swoimi grupami.

Pozostałe zajęcia będą kontynuowane od września, jak rozpoczniemy naukę w szkole.

Pozdrawiam serdecznie i życzę udanych wakacji !!!

Koordynator szkolny projektu
Joanna Klebs