Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

Przypominamy, że przed nami 4 dni dodatkowo wolne do nauki (również zdalnej).

Są to:

12 czerwca (piątek po Bożym Ciele)

16, 17 i 18 czerwca (dni egzaminów w klasach ósmych)