Informacje o projekcie

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Mroczy bierze udział w Projekcie „Dobra szkoła w gminie Mrocza”, w ramach Regionalnego Programu Edukacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, który jest dofinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w okresie od 01.03.2019r. do 30.06.2020r. Od czerwca rusza rekrutacja dla uczniów i nauczycieli. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Szkoły Podstawowej – www.sp-mrocza.pl

W ramach projektu środki unijne zostaną wykorzystane na działalność wychowawczo-dydaktyczną, a także na infrastrukturę potrzebną na cele edukacji oraz szkolenia dla nauczycieli. Wsparciem objętych zostanie ponad 200 uczniów z naszej szkoły. Zajęcia rozpoczną się we wrześniu 2019 roku.

Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów

Istotą projektu Dobra szkoła w gminie Mrocza jest głównie rozwijanie tzw. kompetencji kluczowych uczniów. W naszej szkole skupimy się głównie na kształtowaniu umiejętności z zakresu Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK), językowych (język angielski, niemiecki), przyrody i matematyki.

Zajęcia specjalistyczne dla uczniów

Uczniowie naszej szkoły ze szczególnymi potrzebami oraz z trudnościami edukacyjnymi otrzymają wsparcie w postaci zajęć specjalistycznych. Godziny przeznaczone na zajęcia logopedyczne i korekcyjno-kompensacyjne, z których mogą skorzystać uczestnicy projektu.

Wsparcie uczniów zdolnych

Projekt Dobra szkoła w gminie Mrocza stwarza możliwość rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych i osiągających wysokie wyniki w nauce. W ramach projektu nasi uczniowie mogą skorzystać z szerokiej gamy kół zainteresowań: matematycznego, informatycznego, językowego oraz z programowania.

Infrastruktura edukacyjna

Dzięki środkom przeznaczonym na doposażenie szkoły, będziemy mogli zapewnić uczniom lepsze warunki do nauki oraz wsparcie w realizowaniu nowych podstaw programowych. Zakup laptopów z nowoczesnym oprogramowaniem oraz sprzętu  multimedialnego przyczyni się nie tylko do uatrakcyjnienia zajęć lekcyjnych, ale także wzrostu kreatywności i podniesienia kompetencji cyfrowych zarówno uczniów, jak i nauczycieli. Natomiast w celu wyrównania szans edukacyjnych wszystkich uczniów, szkoła zostanie zaopatrzona w nowoczesne oprogramowanie logopedyczne.

Również dla nauczycieli

Projekt przewiduje także wsparcie dla naszych nauczycieli. Dzięki dofinansowaniu kursów, zyskają oni gruntowne przygotowanie do prowadzenia zajęć oraz podniosą swoje kompetencje zawodowe z zakresu TIK i Zespołu Aspergera.

 

Wartość całego projektu w Gminie Mrocza wynosi: 345 125,00 PLN, w tym wkład Funduszy Europejskich 293 356,25 PLN.