Plan zwrotu podręczników do biblioteki szkolnej

Klasy I, II, III  – według  indywidualnych – ustaleń z wychowawcą – biblioteka szkolna  budynek A

Klasy IV  – we wtorek, 16 czerwca 2020r – biblioteka szkolna budynek A

* IVa – od  1000 do 1100

* IVb- od  1105 do 1205

* IVc – od 1210 do 1310 

* IV -VI s  – od 1210 do 1310 

Klasy V – w środę, 10 czerwca 2020r – biblioteka budynek C (dawne gimnazjum)

* Va – od  900 do 1000

* Vb – od 1005 do 1105

* Vc – od 1110 do 1210

* Vd  – od 1215 do 1315

Klasy VI – w poniedziałek, 15 czerwca 2020r – biblioteka budynek C (dawne gimnazjum)

* VIa – od 930 do 1000

* VIb- od 1005 do 1035

* VIc – od 1040 do 1110

* VId – od 1115 do 1145

* VIe – od 1150 do 1220

* VIf – od 1230 do 1300

Klasy VII i klasy VIII – w piątek, 19 czerwca – biblioteka budynek C (dawne gimnazjum)

* VIIa – od  900 do 1000

* VIIb – od 1005 do 1105

* VIIc – od 1110 do 1210

* VIIIa – od 1215 do 1315

* VIIIb – od  1320 do 1415

* VIIIc – od 1420 do 1505

* VIId, VIIID  – od 1420 do 1510

Do zestawu książek należy dołączyć kartkę z imieniem i nazwiskiem ucznia, klasą i wykazem wszystkich przyniesionych, zagubionych bądź zniszczonych podręczników .

Uczniowie przynoszący podręczniki zobowiązani są do przestrzegania zaleceń COVID – 19 (maseczka, rękawiczki).

Do biblioteki uczniowie wchodzą pojedynczo.

Pozdrawiamy i do zobaczenia nauczyciele bibliotekarze.