Nabór do projektu

REKRUTACJA uczestników do projektu "Dobra szkoła w gminie Mrocza’’ rozpocznie się 03.06.201 r. i potrwa do 14.06.2019r.

Zgłoszenie do projektu należy dokonać wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny w formie papierowej w sekretariacie szkoły lub w formie elektronicznej do pobrania ze strony internetowej szkoły www.sp-mrocza.pl  Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy składać w formie papierowej w sekretariacie szkoły, biurze projektu lub elektronicznej w formie skanu (na adres mailowy szkoły lub biura projektu).

 

Biuro projektu mieści się w siedzibie Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy:

Plac 1 Maja 9

tel. 52 385 63 59

mail: rekrutacja-dobraszkola@wp.pl  

tel. 52 385 63 59 w godz. 700 -1500

 

Partner projektu:

Szkoła Podstawowa

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4

89-115 Mrocza

tel. 52 385 87 40 w godz. 700 -1500

mail: info@sp-mrocza.pl