Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

 

Rozpoczęcie roku szkolnego ze względu na sytuację epidemiologiczną, ograniczone zostaje do uczniów klas I i IV.

1 września br. w sali gimnastycznej budynku C o godz. 8.15 spotykają się uczniowie klas czwartych;  

natomiast o godz. 9.15 – uczniowie klas pierwszych.

Prosimy, aby dziecku towarzyszył tylko 1 rodzic/opiekun.

1 września zapraszamy wszystkie dzieci z oddziałów przedszkolnych na zajęcia  w swoich grupach.

Dzieci, które nie są objęte  dowozem zorganizowanym, prosimy przyprowadzać w godzinach od 7.30 do 8.00.

Dziękujemy za zrozumienie i prosimy o przestrzeganie procedur.

Zebrania z rodzicami dzieci zapisanych do oddziałów przedszkolnych odbędą się 31 sierpnia 2020r. z podziałem na dwie grupy. Pierwsza  grupa rodziców – godz. 17.00; druga grupa – godz. 17.45.

Prosimy, aby przyszło jedno z rodziców/opiekunów prawnych, z własnym długopisem. Na terenie szkoły należy zachować reżim sanitarny – maseczki, dezynfekcja rąk, dystans. O szczegółach spotkania poinformują wychowawcy grup telefonicznie.

Miejsce zebrań – sale na II piętrze budynku A – 28, 29, 31, 32.

Dyrekcja szkoły uprzejmie prosi o zapoznanie się z procedurami dotyczącymi organizacji zajęć w szkole obowiązującymi od 1 września 2020r.

Procedury dotyczące organizacji zajęć w Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy obowiązujące od 1.09.2020 r.