Wyniki rekrutacji

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy informuje, że w holu szkoły (budynek A), znajduje się lista kandydatów zakwalifikowanych do klasy pierwszej oraz oddziału przedszkolnego.

Dodatkowo, w terminie od 5 marca do 11 marca, rodzice zobowiązani są do potwierdzenia woli przyjęcia kandydata (druk dostępny na stronie internetowej oraz w Sekretariacie szkoły).

Rodzice dzieci z oddziałów przedszkolnych proszeni są o dołączenie deklaracji (druk dostępny na stronie internetowej oraz w Sekretariacie szkoły).

 

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do klasy pierwszej

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego

Deklaracja w sprawie określenia dziennej liczby godzin