Bezpieczna Szkoła

Informujemy o możliwości zapoznania się z dokumentami dotyczącymi bezpiecznego pobytu dziecka w szkole:

Procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych w szkole

Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów

 

Więcej informacji na temat projektu "Bezpieczna Szkoła +" znajdą Państwo na stronie internetowej https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl