Dobra szkoła w gminie Mrocza

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Mroczy bierze udział w Projekcie „Dobra szkoła w gminie Mrocza”, w ramach Regionalnego Programu Edukacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, który jest dofinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w okresie od 01.03.2019r. do 30.06.2020r. Od czerwca rusza rekrutacja dla uczniów i nauczycieli. Szczegółowe informacje znajdują się w menu Dobra szkoła w gminie Mrocza

W ramach projektu środki unijne zostaną wykorzystane na działalność wychowawczo-dydaktyczną, a także na infrastrukturę potrzebną na cele edukacji oraz szkolenia dla nauczycieli. Wsparciem objętych zostanie ponad 200 uczniów z naszej szkoły. Zajęcia rozpoczną się we wrześniu 2019 roku.