Dzień krajobrazu w naszej szkole

Październik mija w naszej szkole pod hasłem „WODA”. Związane jest to z ogłoszonym przez Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (GDOŚ) 20 października Dniem Krajobrazu. Data ta jest nieprzypadkowa – to dzień podpisania Europejskiej Konwencji Krajobrazowej.

Zważywszy na rosnące znaczenie wody dla kształtowania i funkcjonowania krajobrazów, Międzynarodowy Dzień Krajobrazu w roku 2019 promował wartość wody w krajobrazie.

Biorąc pod uwagę, iż woda jest integralnym i immanentnym składnikiem wielu krajobrazów, a znaczenie wody w krajobrazie nigdy wcześniej nie było tak istotne, jak w obliczu coraz bardziej uszczuplających się zasobów wody, w ramach tegorocznych obchodów Dnia Krajobrazu podjęto działania informacyjno-edukacyjne mające na celu zwiększenie wiedzy społeczeństwa odnośnie roli wody w kształtowaniu i funkcjonowaniu krajobrazów.

Zaproponowano następujące działania:

– zawieszenia plakatu informacyjnego o idei Dnia Krajobrazu i tegorocznych założeniach

– oplakatowanie szkoły hasłami i ilustracjami nawołującymi do oszczędzania wody

– przeprowadzenia przez wychowawców zajęć o istocie wody i sposobów jej oszczędzania

– przygotowanie gazetki na temat działań mających na celu oszczędzanie wody

Inicjatorkami akcji były panie uczące geografii.