Uwaga ósmoklasiści!

1. Próbny egzamin ósmoklasisty przeprowadzony zostanie w terminach:

– 22.02.2021r., godz. 8.15 – j. polski

– 23.02.2021r., godz. 8.15 – matematyka

– 24.02.2021r., godz. 8.15 – j. obcy

2. Do szkoły przychodzą uczniowie bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji. W drodze do i ze szkoły uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m. in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa).  Po przyjściu do szkoły uczniowie pozostają w maseczkach, obowiązuje ich dezynfekcja rąk.

3. Uczniowie mieszkający w Mroczy przychodzą do szkoły na godz. 8.10, a uczniowie dojeżdżający – zgodnie z planem dojazdów (który nie uległ zmianie). Do budynku szkoły wchodzą wskazanymi wejściami:

– kl. VIIIa – wejście od strony ORLIKA,

– kl. VIIIb i VIIId – wejście od strony stadionu,

– kl. VIIIc – wejście od strony komisariatu POLICJI.

4. Po wejściu do szkoły uczniowie udają się do następujących sal (każdego dnia):

– kl. VIIIa – s. 203,

– kl. VIII b- s. 207,

– kl. VIIIc – s. 103,

– kl. VIIId – s. 105,

– uczniowie piszący na komputerze – s. 113.

Przed wejściem do sali należy zachować dystans min. 1,5m.

5. Dla uczniów dojeżdżających dostępna będzie świetlica szkolna w sali 108, z której uczniowie skorzystają przed egzaminem i po jego zakończeniu. Odjazdy zorganizowano po 5. godzinie lekcyjnej.

6. W dniach, kiedy przeprowadzany będzie egzamin próbny, uczniowie klas ósmych będą mieli odwołane cztery pierwsze lekcje. Pozostałe lekcje przygotowane będą na platformie Classroom.

7. Uczniów obowiązują zasady przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty wskazane  w poprzednim komunikacie dostępnym na stronie internetowej szkoły w zakładce egzamin ósmoklasisty.