Gala Laureatów Konkursów Przedmiotowych Kuratora Oświaty

6 maja 2024 roku w Auditorium Novum Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy odbyła się Gala Laureatów Konkursów Przedmiotowych Kuratora Oświaty w Bydgoszczy 2023/2024. W uroczystości uczestniczyła pani Grażyna Dziedzic, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty.  Zostali zaproszeni laureaci, nauczyciele przygotowujący uczniów do konkursów oraz dyrektorzy szkół.

Wśród nagrodzonych była Nicola Sosnowska – uczennica klasy 8b Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy, laureatka konkursu z języka polskiego. Otrzymała ona zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata oraz pamiątkowe pióro.

 Dagmara Rosińska, nauczycielka przygotowująca uczennicę do konkursu, została uhonorowana listem gratulacyjnym – podziękowaniem pani kurator za wyjątkowe osiągnięcia w pracy z uczniami.

Pani kurator pogratulowała również dyrektorom szkół, z których pochodzą prymusi. Szkołę Podstawową w Mroczy reprezentowała pani dyr. Agnieszka Klebs.