“Kasia w pasiece” – spotkanie z pisarką Martą Konek

Dnia 4 kwietnia biblioteka szkolna w ramach innowacji pedagogicznej "Bajkoterapia z Czytusiem" zorganizowała spotkanie autorskie dla uczniów klas Ia, Ib, Ic i I-III łączonej z panią Martą Konek. Pani Marta jest dziennikarką, autorką przewodników, reportaży oraz książek dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Interesuje się malarstwem, fotografią, ale największą pasją pani Marty jest pszczelarstwo. Podczas spotkania dzieci wysłuchały pierwszego rozdziału książki Marty Konek pt:"Kasia w pasiece" czytanego przez panią dyrektor Agnieszkę Klebs oraz panią wicedyrektor Agatę Dziamecką. Następnie pisarka przeprowadziła prelekcję na temat królestwa pszczół. Uczniowie poznali tajniki czym na co dzień zajmują się pracowite pszczoły, królowa matka i trutnie. Dzieci zajrzały do wnętrza ula, mogly założyć strój chroniący bartnika w pasiece, poznać narzędzia pracy pszczelarza oraz sposób pozyskiwania miodu. Praktyczną cześć wydarzenia zwieńczyło pokolorowanie przez uczestników białych kopert: rysując pszczoły, kwiaty, łąki, Do tych kopert dzieci otrzymały nasiona facelii błękitnej, zasłużonej "królowej roślin miododajnych", w celu posiania rośliny w przydomowych ogródkach. Serdecznie dziękujemy pani Marcie za fascynujące spotkanie literackie z pszczołami i kolorową pasieką.