Komunikat

Ustalenia dodatkowe:

  • uczniowie nie mogą przebywać na terenie boiska przy bud. C od strony stadionu oraz w wąskim przejściu na to boisko, a także na terenie przy budynku A i B od strony ulicy,
  • wejście do szkoły od strony stadionu jest wyłączone, uczniowie klas siódmych wchodzą i wychodzą wejściem od strony komisariatu,
  • uczniowie klas czwartych, piątych i szóstych przechodzą na halę przez budynek B.