Komunikat

W związku z wprowadzeniem zajęć stacjonarnych od 31.01. do 27.02. 2022 r. w oddziałach przedszkolnych i klasach 1-4 dyrekcja szkoły przedstawia następujące informacje:
1. Uczniowie klas IV oraz oddziału łączonego klas IV-VI realizują wszystkie zajęcia w budynku B (z wyłączeniem informatyki).
     Przerwy spędzają na terenie boiska przy orliku lub na parterze budynku B (wejście od strony ulicy będzie zamknięte).
     Czas oczekiwania na odwóz spędzają w czytelni w budynku C.
2. Zmiana organizacyjna dotyczy również klas młodszych.
     Klasa II b – sala 108 bud. C
     Klasa III a – sala 110 bud. C
     Klasa III b – sala 107 bud. C
    Wszystkie dzieci z wyżej wymienionych klas przychodzą rano do świetlicy szkolnej w budynku B, skąd zostaną przeprowadzone
    przez wychowawców do budynku C.
3. W dalszym ciągu utrzymujemy reżim sanitarny zgodnie z przyjętymi procedurami z dnia 1.09.2021 r.

Anna Głowacka, Agnieszka Klebs