Lekcja w lesie o lesie

Uczniowie klas 3 a i 3 c zajęcia lekcyjne odbyli w lesie. Wybrali się z wizytą do Nadleśnictwa w Runowie.  Uczyli się rozpoznawać najczęściej występujące w Polsce drzewa, a także poznali piętra lasu. Z dużym zainteresowaniem słuchali również informacji o zwierzętach – ptakach i ssakach żyjących w okolicznych lasach. Utrwalali zdobytą wiedzę na temat pięter lasu. Pod koniec leśnej wędrówki czekało na nas ognisko, przy którym upiekliśmy kiełbaski.