Mrotecka szkoła „działa z imPETem”

 

Nasz szkoła przystąpiła do realizacji projektu: „Działaj z imPETem”, którego pomysłodawcą jest firma REKOPOL- Organizacja Odzysku Opakowań SA.

Program skierowany jest do uczniów szkoły podstawowej, a jego głównym założeniem jest edukacja w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami jakimi są butelki PET, a także ich recyklingu.

Zasady i przebieg projektu:

  1. We wrześniu- wprowadzenie uczniów realizujących projekt w temat recyklingu i rozsądnego gospodarowania odpadami na stronie www.mieciazimpetem.pl, odbycie wirtualnego spaceru                  po zakładzie zajmującym się recyklingiem. Udział w konkursie na stronie organizatora- wirtualny spacer z zagadkami.

Rozdanie promocyjnych kalendarzyków i naklejek z informacją o projekcie.

  1. Od października do marca- na każdy miesiąc uczniowie otrzymują do wykonania zadanie- informacje    o nim znajdą na gazetce związanej z projektem „Działaj z impetem”.Za wykonanie zadania uczniowie są nagradzani przez nauczycieli w umówiony sposób- pozytywna uwaga lub ocena dodatkowa              z przedmiotu przyrodniczego.
  2. Marzec – konkurs dla wszystkich szkół biorących udział w projekcie-wykonanie tematycznego lapbooka, akcja informacyjna dla rodziców z prośbą o głosowanie na uczniów naszej szkoły.

Koordynatorem projektu jest: Magda Zawieja-Krajewska