Odbiór zaświadczeń o wynikach egzaminu

Odbiór zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty możliwy będzie w najbliższy piątek, 9 lipca, w budynku C szkoły podstawowej, według następującego harmonogramu:

klasa 8a w godz.  9:00 – 11:00,

klasa 8b w godz. 11:00 – 13:00,

klasa 8c w godz. 13:00 – 15:00

klasa 8d w godz.  9:00 – 11:00.

Przypominamy o zachowaniu reżimu sanitarnego – dezynfekcję rąk, zakrycie usta i nos oraz zachowanie dystansu.

Wejście do budynku szkoły – tylko od strony stadionu.

Odbioru zaświadczenia może dokonać uczeń lub jego rodzic/prawny opiekun po okazaniu dokumentu tożsamości.