Piąty obóz „EuroWeek Szkoła Liderów” już za nami!

Już po raz piąty uczniowie klas 5-8  brali udział w obozie językowym organizowanym przez fundację „EuroWeek Szkoła Liderów” .

W dniach 23-27 stycznia 2020 roku młodzież uczestniczyła w zajęciach językowych w malowniczej miejscowości- Długopole Dolne w ośrodku wypoczynkowym: „SILESIA”. Opiekę nad uczniami pełniły: Pani Hanna Waśniowska, Agnieszka Wojtczak oraz Magdalena Zawieja-Krajewska.

Wolontariusze z Meksyku, Kolumbii, Urugwaju, Tajlandii, RPA organizowali całodzienne spotkania prowadzone w języku angielskim. Uczniowie doskonalili umiejętności językowe w różnych kreatywnych ćwiczeniach. Zajęcia prowadzono w formie interaktywnych warsztatów, gier symulujących i praktycznych zadań, a także prezentacji własnych talentów.

Pobyt w Długopolu Dolnym pozwolił uczniom poszerzyć nie tylko umiejętności związane z językiem angielskim. „EuroWeek Szkoła Liderów” to także wiedza na temat geografii, kultury i obyczajów krajów ojczystych wolontariuszy. Na zajęciach rozwijane były również umiejętności efektywnego zarządzania grupą, przezwyciężania problemów i zapobiegania konfliktów, tak by zespół osiągnął zamierzony cel.

Organizator obozu oraz jego uczestnicy wyrażają podziękowania Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy i Radzie Rodziców tejże szkoły za dofinansowanie kosztów dojazdu do Długopola Dolnego.

Materiał przygotowała: organizator wyjazdu- mgr Magdalena Zawieja-Krajewska