Pożegnanie ósmoklasistów

We wtorek 18 czerwca pożegnaliśmy cztery klasy ósme. Uroczystość obyła się na sali gimnastycznej. W jej organizację zaangażowani byli uczniowie, którzy pod opieką swych wychowawców przygotowali program artystyczny i wokalny.

Nagrody i wyróżnienia uczniom oraz listy gratulacyjne rodzicom wręczyły Panie Dyrektor Maria Jolanta Miler,  Wicedyrektor Agnieszka Klebs oraz Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Anita Wydef. Nagrodę Burmistrza za najlepsze wyniki w nauce w roku szkolnym 2018/2019 wręczył uczniowi klasy 8c – Jakubowi Wiese – Kierownik Referatu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Mrocza Pan Sławomir Kraiński.

Jakub Wiese otrzymał z rąk Dyrekcji prestiżową nagrodę „Osobowość Roku”, którą przyznaje corocznie komisja konkursowa za wybitną pracę i wzorową postawę w roku szkolnym.

Uroczystość uświetniło uroczyste przekazanie sztandaru szkoły, który trafił do rąk młodszych kolegów od ósmoklasistów, którzy uroczyście pożegnali szkołę.

Wychowankom klas ósmych życzymy sukcesów a przede wszystkim szczęśliwych i spokojnych wakacji.