Szkolenie kajakowe

W poniedziałek, 21 czerwca, uczniowie klasy 5c wzięli udział w szkoleniu kajakowym w Harcerskiej Stanicy Wodnej w Rościminie. Po krótkim szkoleniu przeprowadzonym przez pana Michała Raczyńskiego uczniowie odbyli swój piewrwszy spływ rzeką Orlą. Opiekunami byli pani Małgorzata Kaźmierczak i Pan Tomasz Jarecki.