Szkolny Konkurs Przyrodniczy „Przyroda bez tajemnic” klas 2

Dnia 25 kwietnia 2023 roku odbył się Szkolny KonkursPrzyrodniczy „Przyroda bez tajemnic” dla klas drugich.

Cele konkursu:

  • Wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w działaniu podczas realizacji zadań;
  •  Kształtowanie pozytywnej postawy wobec otaczającej nas przyrody;
  •  Rozwijanie logicznego myślenia, wyciągania wniosków, udzielania przemyślanych odpowiedzi;
  • Zachęcenie uczniów do samodzielnego zdobywania i pogłębiania wiedzy;
  • Rozwijanie osobistych uzdolnień wśród dzieci, inspirowanie i rozwijanie ich zainteresowań oraz indywidualnych zdolności;
  • Stwarzanie uczniom możliwości do współzawodnictwa i dzielenia się swoją wiedzą
  •  Czerpanie radości ze wspólnej zabawy.

W konkursie udział wzięły po cztery drużyny, które reprezentowały poszczególne klasy drugie. Drużyny miały do rozwiązania po 8 zadań. Po każdej udzielonej przez drużynę odpowiedzi komisja sędziowska w składzie:

                         – przewodnicząca pani Agata Dziamecka

                         – pani Ewa Wiśniewska

                         – pani Agnieszka Okonek

przyznawała punkty, które wyłoniły miejsca:

     I miejsce    klasa II c

    II miejsce    klasa II b

   III miejsce   klasa II d

   IV miejsce   klasa II a

Rywalizacja między poszczególnymi zespołami przebiegała w miłej i przyjaznej atmosferze.

Konkurs przygotowały i zrealizowały: Barbara Tadych, Agnieszka Kądziela, Ewa Wiśniewska