Ubezpieczenie

 

W celu ułatwienia ubezpieczonym zgłoszenia i realizacji świadczeń poniżej publikujemy zestaw dokumentów oraz informacje dotyczące ubezpieczenia obowiązującego w bieżącym roku szkolnym. Są to:

tabela świadczeń – zakres ubezpieczenia obowiązujący w roku szkolnym 2022/2023,

ogólne warunki ubezpieczenia /OWU EDU PLUS/,

sposoby zgłaszania zdarzeń,

graficzna instrukcja internetowego zgłaszania szkody,

druk zgłoszenia szkody dla zgłoszeń „papierowych”.