Ubezpieczenie

 

W celu ułatwienia ubezpieczonym zgłoszenia i realizacji świadczeń poniżej publikujemy zestaw dokumentów oraz informacje dotyczące ubezpieczenia obowiązującego w bieżącym roku szkolnym. Są to:

zakres ubezpieczenia – zakres ubezpieczenia obowiązujący w roku szkolnym 2023/2024

ogólne warunki ubezpieczenia /OWU EDU PLUS/

sposoby zgłaszania zdarzeń

graficzna instrukcja internetowego zgłaszania szkody

druk zgłoszenia szkody dla zgłoszeń „papierowych”