Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2023/2024 w oddziałach przedszkolnych

W dniu 20 czerwca grupy przedszkolne "Motylki" i "Stokrotki" uroczyście zakończyły rok przedszkolny 2023/2024. Na zaproszenie przedszkolaków wraz z opiekunami w  uroczystości udział wziełi; wicedyrektor Pani Agata Dziamecka, wicedyrektor Pani Beata Wiśniewska, przewodnicząca Rady Rodziców Pani Anita Wydef, przedstawiciel Rady Rodziców Pani Kamila Pawlikowska, bibliotekarka Pani Magdalena Murach, pedagog szkolny Pani Anna Kądziela-Sieg wraz z przedstawicielami Samorządu Uczniowskiego. Podczas uroczystości dzieci pod kierunkiem Pani Bożeny Sekuły i Pani Ilony Krzyżan  zaprezentowały tańce, piosenki i wiersze. Przedszkolaki otrzymały dyplomy od dyrekcji, medale  oraz upominki od rodziców. Całej społeczności przedszkolnej życzymy bezpiecznych wakacji, a przyszłym uczniom – powodzenia w pierwszej klasie!