Wykaz podręczników do religii

Klasa I

1.Poznaję Boży Świat – podręcznik do religii + ebook na płycie DVD, nr AZ-11-01/18-KI-4/20 z dnia 28.05.2020, zgodny z programem nr AZ-1-01/18

Autor: ks. dr Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak

Wyd.  Jedność

Klasa II 

1.Odkrywam królestwo Boże – podręcznik do religii + ebook na płycie DVD, nr AZ-12-01/18-KI-7/21 z dnia 24.06.2021, zgodny z nową podstawą programową.

Autor:ks.dr Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak 

Wyd.  Jedność

Klasa  III

1.Poznaję Jezusa podręcznik do nauczania religii, nr AZ-13-01/18-KI-14/22, zgodny z programem AZ-1-01/1/18  z dnia 19.09.2018

2.Poznaję Jezusa  zeszyt ćwiczeń do podręcznika zgodnego z programem AZ-1-01/18

z dnia 19.09.2018

Autor:ks.dr Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak 

Wyd.  Jedność

Klasa  IV

1.Odkrywam życie z Jezusem – podręcznik do religii + zeszyt ćwiczeń

Autor: ks.dr Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak

Wyd.  Jedność

Klasa  V

1.Szczęśliwi, którzy szukają prawdy – podręcznik do religii + zeszyt ćwiczeń

Autor:ks.dr Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak

Wyd.  Jedność

Klasa VI

1.Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno – podręcznik do religii + zeszyt ćwiczeń

Autor:ks.dr Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak

Wyd.  Jedność

Klasa  VII

1.Szczęśliwi, którzy czynią dobro – podręcznik do religii

Autor:ks.dr Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak

Wyd. Jedność

Klasa  VIII

1.Szczęśliwi, którzy zdobywają świętość – podręcznik do religii

Autor:ks.dr Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak

Wyd. Jedność