Zakończenie projektu unijnego w naszej szkole

Nasza szkoła brała udział w Projekcie „Dobra szkoła w gminie Mrocza”, w ramach Regionalnego Programu Edukacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014- 2020, który jest dofinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zajęcia dla uczniów odbywały się od września 2019 roku, ale z powodu pandemii COVID-19 w marcu zostały zawieszone. Od września, kiedy uczniowie wrócili do szkoły, zajęcia zostały wznowione i pod koniec października udało się zakończyć realizację zaplanowanych godzin.

W ramach projektu odbywały się zajęcia wyrównawcze oraz rozwijające uzdolnienia. Poza tym realizowane były zajęcia rewalidacyjno-kompensacyjne oraz logopedyczne dla klas I-III.

Dzięki realizacji tego projektu udało się pozyskać dla szkoły środki na wyposażenie pracowni informatycznej oraz częściowe doposażenie pracowni logopedycznej.

Koordynatorem szkolnym projektu była p. Joanna Klebs.

„Dobra Szkoła w gminie Mrocza”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020