Bezpieczny powrót do szkoły

1 września wracamy do szkół. Działania MEN, GIS i MZ przygotowały organizację roku szkolnego 2020/2021 w warunkach epidemii. Sporządzono wytyczne sanitarne i rozwiązania prawne, które pozwolą zareagować i podjąć decyzje, gdy pojawi się ognisko zakażenia. Główną wytyczną jest bezwzględne przestrzeganie podstawowych zasad higieny  oraz ograniczenie przebywania osób trzecich na Czytaj więcej …

Komunikat

Prosimy o zapoznanie się z materiałami informacyjnymi dotyczącymi przestrzegania zasad higieny mycia rąk a także przypomnienie zasad higieny związanej z ryzykiem przenoszenia chorób zakaźnych wywołanych przez wirusy. Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego Rekomendacja Ministra Edukacji Narodowej Nie lekceważ grypy Jak skutecznie Czytaj więcej …