Odbiór zaświadczeń o wynikach egzaminu

Odbiór zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty możliwy będzie w najbliższy piątek, 31 lipca, w budynku A szkoły podstawowej, według następującego harmonogramu:

klasa 8a w godz. 9:00 – 9:30,

klasa 8b w godz. 9:40 – 10:10,

klasy 8c i 8d w godz. 10:20 – 10:50.

Jeśli ktoś nie może odebrać zaświadczenia w podanym terminie może to zrobić indywidualnie w innym terminie do godz. 15:00.

Prosimy, aby osoby przychodzące do szkoły,  zachowały reżim sanitarny.