“Pamiętamy o Powstaniu Wielkopolskim” – autorski projekt edukacyjny klasy 1a

Od 2 stycznia 2024r. przez ponad miesiąc, klasa 1a realizowała projekt edukacyjny pt: "Pamiętamy o Powstaniu Wielkopolskim". Celem projektu było upamiętnienie Powstania Wielkopolskiego, poznanie ważnej historii naszej małej i wielkiej Ojczyzny, a także jego prośba o pamięć o tej zwycięskiej bitwie Polaków. W ramach projektu uczniowie klasy 1a przygotowali w holu naszej szkoły wystawę swoich prac plastycznych, a także sylwetki Powstańców Wielkopolskich ppor. Franciszka Borzycha i Romana Mataczyńskiego oraz liczne zdjęcia dokumentalne. Uczniowie klasy 1a wraz z wychowawcą odwiedzili niosąc flagę powstańczą, Panie Dyrektor oraz wszystkie klasy naszej szkoły, poczynając od oddziałów przedszkolnych, a kończąc na klasach ósmych. W każdej klasie przekazali, na ręce przewodniczących klas, pamiątkowe, symboliczne listy poczty powstańczej, własnoręcznie wykonane oraz przedstawiali "garść" powstańczych informacji w krótkim programie.W życiu jest tak, że zwykle starszy uczy młodszego, a tym razem młodszy przekazywał ważne informacje starszemu i prosił o PAMIĘĆ. Klasa 1a udowodniła też, że zawsze wszyscy możemy uczyć się od siebie nawzajem. Projekt miał też bardzo dużą wartość wychowawczą i zintegrował naszą szkolną społeczność wokół tak ważnej sprawy jaką jest zwycięstwo Polaków, naszych przodków w Powstaniu Wielkopolskim.                        PAMIĘTAJMY o POWSTANIU WIELKOPOLSKIM! CZEŚĆ I CHWAŁA POWSTAŃCOM WIELKOPOLSKIM!