Rekrutacja 2021/2022

Ruszyła rekrutacja do oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych na rok szkolny 2021/2022.

Wszelkie druki dostępne są na stronie internetowej szkoły oraz w holu budynku A Szkoły Podstawowej.

Wypełnione druki można przesyłać drogą elektroniczną na adres szkoły sekretariat@sp-mrocza.pl bądź też wrzucać do pojemnika znajdującego się w holu szkoły.

Harmonogram rekrutacji – klasy pierwsze

Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej spoza obwodu szkoły

Harmonogram rekrutacji – oddziały przedszkolne

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego

Wniosek o kontynuowanie wychowania przedszkolnego

Kryteria drugiego etapu rekrutacyjnego

Klauzula RODO