“W świecie przyrody”. Konkurs klas drugich.

Reprezentanci klas drugich wzięli udział w konkursie przedmiotowym "W świecie przyrody".  6 czerwca, zwarci i gotowi przystąpili do sześciu konkurencji z zakresu edukacji przyrodniczej.  Uczestników przywitała pani wicedyrektor Agata Dziamecka, życząc powodzenia i dobrej zabawy. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie:

Przewodnicząca – pani Agata Dziamecka

pani Magdalena Murach

pani Magdalena Leks

Wyniki rywalizacji:

I miejsce – klasa 2b

II miejsce – klasa 2a

III miejsce – klasa 2c

Konkurs przygotowały: Magdalena Leks, Monika Ormińska, Agnieszka Pokojska

  n