Rekrutacja

Rok szkolny 2024/2025

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego

Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej (w obwodzie szkoły)

Wniosek o przyjecie do klasy pierwszej (spoza obwodu szkoły)

Deklaracja w sprawie określenia dziennej liczby godzin świadczeń udzielanych dziecku przez oddział przedszkolny

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza

Klauzula informacyjna

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do klasy I

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego