Dokumenty

 

 

Statut Szkoły

ostatnia aktualizacja: wrzesień 2023r.

 

 

Regulamin Szkoły

ostatnia aktualizacja: wrzesień 2023r.

 

 

Program wychowawczo-profilaktyczny

 

 

Standardy ochrony dzieci

 

 

Regulamin Rady Rodziców