Przedszkolaki w Wiosce Ginących Zawodów

28 maja odbyła się wspólna wycieczka starszych grup przedszkolnych. W tym roku zaplanowano wyjazd edukacyjny do Wioski Ginących Zawodów w Koronowie. To wyjątkowe miejsce nie było jeszcze nigdy dotąd odwiedzone przez uczniów naszej Szkoły. Wioska jest połączeniem skansenu i pracowni rzemieślniczej. Dla naszych przedszkolaków zaproponowano dwa rodzaje zajęć: warsztaty garncarskie oraz wikliniarskie. Dzieci wyrabiały naczynie z gliny, które następnie ozdobiły. Druga grupa w tym czasie próbowała swoich sił w wyplataniu ratanu. W przerwie między warsztatami dzieci posiliły się ziemniakami z parnika. Obejrzeliśmy warsztaty szewca, tkaczki, łyżkarza, kowala. Na zakończenie spotkaliśmy się wszyscy przy ognisku. Pogoda była dla nas łaskawa, deszcz przestał padać, a my zdążyliśmy upiec kiełbaski i zwiedzić zewnętrzne ekspozycje, a później zjeść posiłek na świeżym powietrzu. Przedszkolaki wróciły bardzo zadowolone.