Konkurs „Krajobrazy ziemi” z użyciem kodów QR

Dnia 23 maja 2019 r. w naszej szkole  odbył się Szkolny Konkurs „Krajobrazy Polski”. Adresowany był on do uczniów klas piątych, którzy w pierwszym semestrze tego roku szkolnego zagłębiali się w informacjach dotyczących piękna  krajobrazów naszego kraju na lekcjach geografii.

Konkurs miał ciekawą dla uczniów formułę, gdyż zakładał on użycie telefonu komórkowego, internetu oraz aplikacji do odczytu kodów QR.

Uczniowie otrzymali kartę zadań, na której znajdowały się polecenia i zadania. Były one ukryte w postaci kodów. Aby odczytać dane należało najpierw na terenie szkoły znaleźć kod, zeskanować go, a następnie korzystając ze swojej wiedzy odpowiedzieć na polecenie.

Zwycięzcami konkursu są:

I Igor Rakowski

II Julia Masternak

III Maciej Janik oraz Maciej Wiese

                                                                                                                    Magdalena Zawieja- Krajewska